Katharagama Ayurvedic Circuit Bangalow

  • Address :- Ayurvedic circuit bangalow, Tissa road, Katharagama.
  • S.M.S. Premarathna (circuit keepar) 0712431946, 0472235643

කතරගම සංචාරක නිවාස ( කාමරයකට / ශාලාවකට )

පුද්ගලයින් 03 දෙනෙකුට නවාතැන් ගත කාමරයකට

    රාජ්‍ය අංශයට               රුපියල් 960.00/=

    කාර්ය මණ්ඩලයට        රුපියල් 600.00/=   

පුද්ගලයින් 04 දෙනෙකුට නවාතැන් ගත කාමරයකට ( A/C )

    රාජ්‍ය අංශයට               රුපියල් 3840.00/=

    කාර්ය මණ්ඩලයට        රුපියල් 2400.00/=   

පුද්ගලයින් 04 දෙනෙකුට නවාතැන් ගත කාමරයකට (  NON A/C )

    රාජ්‍ය අංශයට               රුපියල් 1920.00/=

    කාර්ය මණ්ඩලයට         රුපියල් 1200.00/=   

රෙදිපිළි පිරිසිදු කිරීම සදහා ගාස්තු අයකිරීම

      බෙඩ් ශීට්                       රුපියල් 40.00/=

      කොට්ට උර                   රුපියල් 20.00/=

Similar Posts