Recruitment Methods

සේවය ස්ථීර කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කලයුතු ලිපිය සුහද ස්ථාන මාරු ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉල්ලා අස්විමේ ලිපියක් ලද පසු භාවිතා කළයුතු පිරික්සුම්…

Provincial Departments of Ayurveda

Western Province Eastern Province Northern Province Southern Province Sabaragamuwa Province Uwa Province Central Province North central Province Wayamba Province

Private Institutions Registered with Department of Ayurveda -2023

Private Institutions Registered with Department of Ayurveda -2023

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි පංචකර්ම ආයතන -2023 ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි හෝටල් තුළ පංචකර්ම ආයතන -2023(1) ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි පුද්ගලික රෝහල් -2023….